Yrityksen vakuutukset - Mitä vakuutuksia yritys tarvitsee

Yrityksen vakuutukset – Mitä vakuutuksia yritys tarvitsee?

Yrityksen vakuutukset – Mitä vakuutuksia yritys tarvitsee?

Yrityksen perustamisen ja pyörittämisen yhteydessä on tärkeää ottaa huomioon saatavilla olevat erilaiset vakuutustyypit.

Riittävä vakuutusturva auttaa suojaamaan yritystä odottamattomilta taloudellisilta tappioilta ja juridisilta vastuilta.

Tässä artikkelissa käymme läpi keskeisimmät vakuutukset, jotka jokaisella yrityksellä tulisi olla, sekä myös ne vakuutukset, joita olisi hyvä ainakin harkita.

Mikä on vakuutus?

European central bank kuvaa vakuutuksia hyvin:

”Vakuutuksella vakuutusyhtiö sitoutuu korvaamaan vakuutuksenottajalle ennalta tiedostamattoman tapahtuman aiheuttamat vahingot vakuutusmaksua vastaan.”

Vakuutukset ovat elintärkeä taloudellinen suoja sekä yksityisille ihmisille, että yrityksille.

Eri vakuutukset kattavat eri asioista aiheutuneet vahingot ja kulut. Samalla nimikkeellä olevat vakuutukset voivat olla eri vakuutusyhtiöissä kattavuudeltaan erilaisia. Tämän vuoksi on tärkeää perehtyä kunkin vakuutuksen ehtoihin, omavastuisiin ja korvausrajoihin.

Yritysvakuutukset

The hardfordin artikkelissa kiteytetään hyvin:

”Yritykset tarvitsevat yritysvakuutuksen, koska se auttaa kattamaan omaisuusvahingoista ja korvausvaatimuksista aiheutuvat kulut. Ilman yritysvakuutusta yritysten omistajat saattavat joutua maksamaan omasta taskustaan kalliista vahingoista ja oikeudellisista vaateista yhtiötään vastaan. Tapauksesta riippuen tämä voi olla taloudellisesti tuhoisa skenaario yritysten omistajille.”

Riippumatta siitä, millaista liiketoimintaa harjoittaa nykypäivänä, on erittäin tärkeää, että jokaisella on tarpeeksi kattava suoja vakuutuksista.

Yritysvakuutus on olennainen osa jokaista yritystä koosta tai toimialasta riippumatta. Vakuutukset auttavat suojaamaan toimintaasi ja omaisuuttasi erilaisilta riskeiltä, kuten omaisuusvahingoilta, lakisääteisiltä vastuilta, varkauksilta ja luonnonkatastrofeilta. Tämän vuoksi vakuutusten riittävä kattavuus antaa sinulle mielenrauhaa ja tukee yrityksesi taloudellista vakautta.

Yrityksen vakuutuksen hinta

Yrityksen vakuutukset kattavat suuren määrän erilaisia vastuita ja riskejä, joita yrittäjä voi kohdata. Yksi merkittävimmistä tekijöistä, jonka yrittäjät ottavat huomioon valitessaan vakuutuksia, on vakuutusten lopullinen hinta. Yrityksen vakuutuksiin budjetoitaessa tietysti kiinnostaa, paljonko yrityksen vakuutuksen lopullinen kustannus on.

Yritysvakuutuksen keskihintaan vaikuttaa muunmuassa seuraavat asiat:

 • Vaadittavan vakuutusturvan tyyppi
 • Yrityksen koko
  • Pienyrityksen omistaja voi maksaa vähemmän vastuuturvasta kuin suuri yritys, koska heillä on vähemmän suojeltavaa omaisuutta.
 • Toimiala
  • riskialttiilla aloilla, kuten rakentamisessa tai terveydenhuollossa, toimivat yritykset voivat maksaa enemmän, koska ne altistuvat useammille mahdollisille riskeille.

Jotta voit selvittää, kuinka paljon yritysvakuutuksesi maksaa Suomessa tai missä tahansa muussa maassa, sinun tulee vertailla eri vakuutustmeklareiden tai -myyjien tarjouksia ja ymmärtää kunkin vakuutuksen erityispiirteet, mukaan lukien omavastuut ja limiitit.

Yritysvakuutuksien hinnat Suomessa vaihtelevat merkittävästi, voit saada vakuutukset 500€ vuosihintaan ja samaan aikaan toiset yritykset maksavat vakuutuksista useita miljoonia.

Meknian yhteystiedot löydät täältä, mikäli suunnittelet yrityksesi vakuutusten kilpailuttamista.

Yrittäjän vakuutukset – pitääkö yrittäjällä olla vakuutus?

Yrittäjyys on riskialtista peliä ja panokset voivat olla korkealla. Uutta yritystä perustettaessa on otettava huomioon monia tekijöitä, joista vakuutus on yksi tärkeimmistä.

Vaikka vakuutukset saattavatkin aluksi tuntua tarpeettomilta kuluilta, vastaus siihen, tarvitseeko yrittäjä vakuutusta, on ”kyllä”.

Yrittäjänä olet sijoittanut aikaa, energiaa ja rahaa yrityksesi rakentamiseen.

Jokaisella yrityksen omistajalla tulee olla jonkinlainen vakuutus omaisuutensa turvaamiseksi ja mahdollisten riskien vähentämiseksi.

Vakuutukset lievittävät taloudellisia stressitekijöitä kattamalla omaisuusvahinkoihin, vastuuvaatimuksiin, työntekijöiden tapaturmiin tai sairauksiin ja muihin odottamattomiin tilanteisiin liittyvät kulut.

Lisäksi vakuuttaminen lisää myös uskottavuutta ja luotettavuutta asiakkaiden ja sijoittajien silmissä.

Yrityksen vakuutukset
Yrityksen vakuutukset

Yrittäjän pakolliset vakuutukset

Gunn Moweryn artikkelista lainattua: ”On olemassa useita erilaisia vakuutustyyppejä, joita yrittäjän tulisi harkita yritystä perustaessaan, mutta kaikki eivät kuitenkaan koske sinua. Jos sinulla on esimerkiksi yksi tai useampi työntekijä, sinulla on oltava useampia vakuutuksia kuin freelancerina, joka työllistää vain itsensä.”

Vakuutuksia miettiessä hyvään alkuun pääsee aina sillä, että selvittää sen toimialan pakolliset vakuutukset, jolla työskennellään.

Ainoa jokaista yrittäjää koskeva pakollinen vakuutus on YEL-vakuutus, eli yrittäjän eläkevakuutus.

Tämän lisäksi myös eri toimialoilla voi olla omakohtaisia pakollisia vakuutuksia, kuten:

 • Terveyden- ja sairaanhoitoa harjoittaessa on oltava potilasvakuutus
 • Jos yrityksen toiminta voi aiheuttaa haittaa ympäristölle (esim. kaivos- tai kemianteollisuudessa) täytyy yrityksellä olla ympäristövahinkovakuutus
 • Jos yritys omistaa moottoriajoneuvoja tai perävaunuja (esim. tavarankuljetusalalla), sen tulee ottaa liikennevakuutus jokaiselle rekisteröidylle ajoneuvolle.

Mikäli yrittäjä palkkaa itselleen työntekijoitä, on yritys velvollinen ottamaan näiden lisäksi myös työntekijälle vakuutuksia.

Työnantajan pakolliset vakuutukset työntekijälle:

 • Ensinnäkin kaikilla Suomessa toimivilla yrityksillä on lakisääteinen velvollisuus ottaa työntekijöilleen TYEL-vakuutus, eli työeläkevakuutus.
 • Toinen pakollinen vakuutus on työtapaturma- ja ammattitautivakuutus. Tämä vakuutus kattaa sairaanhoitokulut ja muut korvaukset työtapaturman tai sairauden aiheuttaman tilapäisen tai pysyvän työkyvyttömyyden vuoksi.

Mitä ovat vapaaehtoiset vakuutukset?

Pakollisten vakuutusten lisäksi on tarjolla paljon muitakin vakuutuksia. On tärkeää tarkastella omaa yritystoimintaa monelta kantilta ja miettiä, mitkä vakuutuksista olisivat yrityksen toiminnan kannalta tärkeitä. Mitä vapaaehtoisia vakuutuksia yrittäjälle tarjotaan?

Omaisuusvakuutus

 • Omaisuusvakuutus kattaa vahingot rakennuksille, laitteille ja muulle fyysiselle omaisuudelle odottamattomista tapahtumista, kuten tulipalosta, myrskyistä tai ilkivallasta.

Vastuuvakuutukset

 • Vastuuvakuutukset suojelevat ammattilaisia virheiltä tai puutteilta, joita työtä tehdessään voi yrittäjän, työntekijän tai myytävän tuotteen toimesta aiheutua. Se myös suojaa sinua yrityksellesi esitetyiltä vaateilta, jotka johtuvat esimerkiksi sinun tai jonkun työntekijäsi huolimattomuudesta. Vastuuvakuutus on erityisen tärkeä yrityksille, jotka toimivat riskialttiilla aloilla.

Tapaturmavakuutus

 • Tapaturmavakuutus kattaa tapaturman seurauksena syntyneet hoitokulut.

Vakavan sairauden vakuutus

 • Vakavien sairauksien vakuutus tarjoaa taloudellista apua, kun todetaan vakava sairaus, kuten syöpä tai sydänsairaus.

Kiinteistövakuutus

 • Kiinteistövakuutus kattaa tulipalon, varkauden tai muiden katastrofien aiheuttamat vahingot fyysiselle omaisuudelle, kuten rakennuksille ja laitteille.

Työkyvyttömyysvakuutus

 • Työkyvyttömyysvakuutus tarjoaa taloudellista tukea työntekijöille, jotka ovat työkyvyttömiä sairauden tai tapaturman vuoksi.

Henkivakuutus

 • Henkivakuutus tarjoaa edunsaajille kertakorvauksen, kun vakuutettu kuolee yllättäen.

Autovakuutus

 • Autovakuutus suojaa liiketoiminnassa käytettyjä ajoneuvoja.

Toiminimiyrittäjän vakuutukset

Toiminimiyritystä käynnistäessä on hyvä hankkia joka alalle pakollinen YEL-vakuutus (Yrittäjän eläkevakuutus).

Tämän lisäksi eri toimialoilla voi olla muitakin pakollisia vakuutuksia. Toiminimiyrityksen vakuutuksia koskee samat velvollisuudet, kuin osakeyhtiöitäkin.

Kilpailuta vakuutukset

Vakuutukset voivat olla suurikin kuukausittainen kuluerä, joten on todella tärkeää että vakuutusten hinta on kilpailukykyinen.

Tarjolla on useita erilaisia vakuutuksia, joista voi olla haastavaa päättää, mikä sopii yrityksellesi.

SBA:n artikkelissa neuvotaan huomioimaan yritysvakuutuksia kilpailuttaessa seuraavat neljä vaihetta:

 • Arvioi riskisi. Mieti, millaiset onnettomuudet, luonnonkatastrofit tai oikeusjutut voivat vahingoittaa liiketoimintaasi. Jos yrityksesi sijaitsee esimerkiksi kaupallisella alueella, joka on vaarassa kausittaisten tapahtumien, kuten tulipalon tai rakeiden, vuoksi, kaupallinen omaisuusvakuutus auttaa suojaamaan menetyksiltä.
 • Etsi hyvämaineinen lisensoitu agentti.Vakuutusmeklarit voivat auttaa sinua löytämään vakuutussopimuksia, jotka vastaavat yrityksesi tarpeita. On tärkeää löytää vakuutusmeklari, joka on kiinnostunut tarpeistasi yhtä paljon kuin omastaan.
 • Shoppaile ympäriinsä. Hinnat ja edut voivat vaihdella huomattavasti. Sinun tulee vertailla useiden eri välittäjien vakuutustarjousten hintoja, ehtoja ja etuja.
 • Arvioi uudelleen joka vuosi. Kun yrityksesi kasvaa, kasvavat myös vastuut. Jos olet ostanut tai vaihtanut laitteita tai laajentanut toimintaasi, ota yhteyttä vakuutusasiamieheen keskustellaksesi yrityksesi muutoksista ja niiden vaikutuksista vakuutusturvaasi.

Sen lisäksi, että vakuutusmeklari kilpailuttaa asiakkailleen mahdollisimman kilpailukykyiset vakuutukset, hän myös neuvoo, mitkä vakuutukset ovat juuri kullekin yritykselle sopivia. Täältä pääset tutustumaan paremmin siihen, mitä vakuutusmeklari tekee.

Lähteet

Meknia ( Vakuutusmeklari, yhteystiedot )

SBA

The hardford

Gunn Mowery

European central bank

Hiscox

Suomi.fi