Yrittäjä miettii vakuutuksia

Kaikki yrityksen vakuutukset kannattaa kilpailuttaa, mutta mitä vakuutuksia yritys tarvitsee?

Kaikki yrityksen vakuutukset eivät ole suinkaan pakollisia. Samaan aikaan vakuutukset tuovat kuitenkin tukea ja turvaa itse sen arkisen aherruksen rinnalle. Stressiä ja huolia on vähemmän, kun erilaisista mahdollisista tilanteista – jopa uhkakuvista – ei tarvitse murehtia.

Yritysvakuutusten hankkiminen ja vaihtaminen vievät kuitenkin todella paljon aikaa ja resursseja. Itse asiassa niin paljon, että moni yrittäjä ei löydä riittävästi energiaa edes vakuutustilanteen selvittämiseen, saati sitten niiden kilpailuttamiseen ja hankintaan.

Luonnollisesti pienempien yritysten kohdalla vakuutustarpeet voivat olla rajallisempia. Samaan aikaan kaikki on kuitenkin enemmän tai vähemmän toimialakohtaista, joten yrityksen koolla ei ole välttämättä mitään tekemistä asian kanssa.

Yksi oiva esimerkki niin sanotuista ei-pakollisista yritysvakuutuksista on kybervakuutus; sellainen jokaisen henkilö- ja asiakastietojen kanssa toimivan yrityksen tulisi ehdottomasti hankkia.

Mutta olivatpa sitten vakuutustarpeesi ja yrityksen koko mitä tahansa, vakuutuksia tarvitaan, ja silloin ne kannattaa ehdottomasti kilpailuttaa. Myös ne jo olemassaolevat vakuutukset.

Kilpailuttamisen ojentaminen ammattilaisten eli asiansa osaavien vakuutusmeklarien käsiin on enemmän kuin viisasta. Siten yritys saavuttaa parhaat tulokset, säästäen jopa useita tuhansia euroja, ja tietää ennen kaikkea mitkä vakuutukset ovat tarpeellisia.

Kun otat yritysvakuutusten kilpailutuksen osalta avuksesi luomamme mekniaRACE-vakuutuskilpailutuspalvelumme, voit luottaa satavarmasti siihen, että asialla ovat alansa parhaat ammattilaiset, jotka kääntävät jokaisen kiven löytääkseen juuri teidän yritykselle parhaat ja oikeat vakuutusratkaisut.

Lupauksenamme onkin epäreilu kilpailuetu yrityksesi kilpalijoihin nähden.

SISÄLLYSLUETTELO:

Pakolliset yritysvakuutukset esittelyssä

Yrittämiseen liittyy, toimialasta ja yritystoiminnan luonteesta riippuen, tietynlaisia pakollisia ja lakisääteisiä yritysvakuutuksia.

Samanaikaisesti ainoa varmasti pakollinen vakuutus liittyy itsessään yrittäjään – ei yritykseen – ja tuo kyseinen vakuutus on yrittäjän eläkevakuutus eli YEL. Toki myös YEL:iin liittyvät omat poikkeuksensa.

Seuraavassa tulemme perehtymään YEL:iin tarkemmin. Sen lisäksi käymme läpi muita mahdollisia pakollisia vakuutuksia itsessään yrityksen näkökulmasta.

Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL

Kun sinä olet yrittäjä, tehtävänäsi on vastata omasta eläketurvastasi. Tämä tapahtuu hankkimalla Suomen eläkelain määräämä eläkevakuutus, jonka tehtävänä on taata sinulle taloudellinen turva eläkepäiviä varten.

YEL ei liity kuitenkaan pelkästään vain eläkkeeseen, vaan se määrittää myös millaisia rahamääriä sinulle maksetaan muun muassa seuraavissa tilanteissa:

 • Jos yrittäjä tarvitsee kuntoutusta työkyvyn heikkenemisen myötä, YEL tarjoaa mahdollisuuden kuntoutukseen pääsemiseen
 • Mikäli yrittäjä lopettaa yritystoimintansa ja jää työttömäksi, tällöin YEL vaikuttaa työttömyysturvaan
 • Yrittäjän eläkevakuutus vaikuttaa sairaus- ja vanhempainpäivärahan määrään
 • YEL mahdollistaa siirtymisen osa-aikaeläkkeelle

Yrittäjän eläkevakuutus tulee hankkia viimeistään puoli vuotta yrityksen toiminnan aloittamisen tai YEL-maksuehtojen täyttymisen jälkeen.

Tässä ehdot:

 • Sinun on oltava 18-69-vuotias (yläikäraja voi vaihdella syntymävuotesi perusteella)
 • Työskentelet yrittäjänä, kevytyrittäjänä, avoimen yhtiön yhtiömiehenä, kommandiittiyhtiön vastunalaisena yhtiömiehenä tai työskentelet osakeyhtiössä johtavassa asemassa, omistaen yksin vähintään 30 prosenttia tai perheenjäsenen kanssa vähintään 50 prosenttia osakkeista
 • Olet työskennellyt yrittäjänä yhtäjaksoisesti vähintään neljän kuukauden ajan sen jälkeen, kun olet täyttänyt 18 vuotta
 • Arvioitu työtulosi on suuruudeltaan vähintään 9 010,28 euroa vuodessa (alaraja vuodelle 2024)

Maksettavan YEL:n suuruus määritetään osittain itsensä yrittäjän toimesta, joskin eläkevakuutusyhtiöt ovat ottaneet vuodesta 2023 alkaen tässä aktiivisemman otteen.

Mikäli olet vanhuuseläkkeellä, mutta toimit yrittäjänä, YEL-vakuutus on vapaaehtoinen.

YEL-vakuutus ei ole kuitenkaan kilpailutettavissa, toisin kuin monet muut tuonnempana esiteltävät vakuutukset.

Erilaiset toimialakohtaiset yritystoimintaan liittyvät vakuutukset

Kuten aiemmin todettua, eri toimialoihin voi liittyä vakuutuksia, jotka ovat syystä tai toisesta pakollisia ja jotka yritys tai yrittäjä on velvollinen hankkimaan.

Pakollisia toimialakohtaisia vakuutuksia voivat olla:

 • Apurahansaajan eläkevakuutus
 • Liikennevakuutus
 • Maatalousyrittäjän eläkevakuutus eli MyEL
 • Potilasvakuutus
 • Ympäristövahinkovakuutus

Kuten yläpuolella olevista vakuutuksista on havaittavissa, tällaiset mahdolliset pakolliset lakisääteiset vakuutukset voivat olla hyvinkin voimakkaasti toimialaspesifejä.

Näistä edellä mainituista vakuutuksista ainoastaan liikennevakuutus voi liittyä alaan kuin alaan. Kyseinen vakuutus on nimittäin pakollinen valtaosalle liikenteessä käytettävistä moottoriajoneuvoista ja perävaunuista. Toki poikkeuksiakin löytyy, kuten esimerkiksi tela-alustaiset kaivinkoneet ja muut vastaavanlaiset työkoneet, jotka ovat vapautettuja liikennevakuuttamisvelvollisuudesta. Tällaisten työkoneiden kohdalla myös mahdolliset liikennevahingot korvataan eri tavalla, sillä korvauksista vastaa LVK eli Liikennevakuutuskeskus.

Työntekijöiden vakuutukset

Mikäli yritys ottaa palkkalistoilleen varsinaisia työntekijöitä, tällöin yrityksen on vakuutettava heidät useammalla kuin yhdellä vakuutuksella.

Työntekijöiden vakuuttamiseen tarkoitetut pakolliset vakuutukset ovat:

 • Työntekijän tapaturmavakuutus
 • Työntekijän työttömyysvakuutus
 • Työntekijän eläkevakuutus eli TyEL

Mikäli yrityksen toimialan työehtosopimus niin määrää, työntekijöille tulee ottaa myös ryhmähenkivakuutus.

Vapaaehtoiset yritysvakuutukset esittelyssä

Vaikka puheenaiheena ovat vapaaehtoiset yritysvakuutukset, tällaisten vakuutusten hankinta saattaa olla viisain päätös, jonka yrittäjä ja/tai yritys voivat tehdä.

Joku voisi kysyä tässä kohtaa: miten niin?

Jokaiseen toimialaan liittyy enemmän tai vähemmän tietynlaisia riskejä, ja vapaaehtoiset yritysvakuutukset ovat oleellinen osa yrityksen kuin yrityksen riskienhallintaa. Lisäksi ne tuovat mukanaan sekä turvaa että mielenrauhaa.

Vapaaehtoiset yritystoimintaan liittyvät vakuutukset voivat tuntua turhanpäiväisiltä. Näin on kuitenkin vain siihen pisteeseen saakka, kunnes jotain sellaista tapahtuu, mikä käy kalliiksi ja olisi ollut taloudellisesta näkökulmasta katsottuna vältettävissä vakuutuksen ottamalla.

Seuraavassa käymme läpi yleisimmät yritysten vapaaehtoiset vakuutukset, joiden kilpailutuksessa ja sitä kautta hankinnassa mekniaRACE on enemmän kuin oiva apu.

Yrityksen omaisuusvakuutus

Käytännössä ottaen jokaisen aktiivisen yrityksen toimintaan liittyy erilaisia omistuksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi rakennukset, ajoneuvot, työntekoon tarvittavat laitteet, koneet ja ohjelmistot, myytävät tavarat, puhdas raha tai arvopaperit.

Yrityksen omaisuusvakuutus korvaa edellä mainittuihin omistuksiin liittyvät vahingot, jotka voivat olla seurausta niin ihmisen toiminnasta kuin myös luonnonilmiöistä.

Yrityksen omaisuusvakuutus on kuitenkin vain nimike useille pienemmille vakuutuskokonaisuuksille. Muun muassa murto- ja palovakuutus kuuluvat omaisuusvakuutuksien kategoriaan.

Yrityksen keskeytysvakuutus

Toisinaan vastaan saattaa tulla sellainen valitettava tilanne, että yritystoiminta joudutaan keskeyttämään syystä tai toisesta, kuten esimerkiksi tuotantolaitteiden rikkoutumisesta tai työkyvyttömyydestä johtuen.

Tällaisessa tilanteessa yritys saattaa kohdata kohtuuttomia taloudellisia haasteita. Onneksi olemassa on yrityksen keskeytysvakuutuksia, jotka korvaavat liiketoiminnan keskeytymisen seurauksena toteutuvia taloudellisia menetyksiä.

Yritystoiminta saattaa keskeytyä myös ulkoisista tekijöistä johtuen, kuten esimerkiksi silloin, jos tavarantoimittajaa on kohdannut edellä mainitun kaltainen tilanne.

Yrityksen keskeytysvakuutus on nimike, jonka alle kuuluvat esimerkiksi riippuvuuskeskeytysvakuutus, omaisuuskeskeytysvakuutus kuin myös tapaturmakeskeytysvakuutus.

Yrityksen vastuuvakuutukset

Sinä yrittäjänä, työntekijäsi tai valmistamasi palvelut/tuotteet voivat aiheuttaa vahinkoa. Vahingoista voi hyvinkin joutua korvausvelvolliseksi eli maksamaan vahingonkorvauksia.

Tällaisissa tilanteissa kuvaan astuvat yrityksen vastuuvakuutukset, jotka auttavat sinua ja yritystäsi vahingonkorvausten maksamisessa.

Esimerkkejä yrityksen vastuuvakuutuksista:

 • Konsulttivastuuvakuutus
 • Tuotevastuuvakuutus
 • Varallisuusvastuuvakuutus
 • Yrityksen toiminnan vastuuvakuutus

Yrityksen oikeusturvavakuutus

Yllättävän moni yritys joutuu jossain vaiheessa tilanteeseen, jossa joudutaan turvautumaan esimerkiksi asianajajan apuun. Tällaisia tilanteita tulee vastaan usein täysin yllättäen, ja silloin on hyvä asia, jos niihin on varautunut etukäteen.

Mutta, miten sitten varautua mahdollisiin juridisiin haasteisiin?

Hankkimalla yrityksen oikeusturvavakuutus. Oikeusturvavakuutuksen tehtävänä on korvata sellaiset välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat seurausta yrityksen toiminnasta.

Yrittäjän tapaturmavakuutus

Vaikka tuntisit olosi voittamattomaksi, saatat siitä huolimatta joko loukata itseäsi tapaturmaisesti tai sairastua esimerkiksi johonkin ammattitautiin. Tällöin on äärimmäisen tärkeää omata yrittäjän tapaturmavakuutus, joka voi olla kohdistettu pelkästään työaikaan tai sekä työ- että vapaa-aikaan.

Tapaturma tai ammattitauti voi johtaa joko tilapäisiin tai pysyviin tulonmenetyksiin.

Mikäli sinulla on voimassa oleva yrittäjän tapaturmavakuutus, tällöin se voi korvata muun muassa sairaanhoito- ja kuntoutuskuluja. Lisäksi se voi tarjota korvauksia pysyvästä haitasta ja korvata työkyvyttömyyden aiheuttamia ansionmenetyksiä.

Yritysvakuutusten kilpailutus vakuutusmeklarin kautta voi tuoda tuhansien eurojen säästöt

Lähes poikkeuksetta jokainen tässä tekstissä esittelemämme vakuutus, YEL:n kaltaisia poikkeuksia lukuun ottamatta, on kilpailutettavissa.

Kun vakuutusten kilpailutus luotetaan Meknian käsiin, yritys säästää parhaimmillaan jopa useita kymmeniä tuhansia euroja mekniaRACE-vakuutuskilpailutuspalvelumme ansiosta.

Toki potentiaalisten säästöjen suuruus riippuu yrityksen koosta, toimialasta, vahinkohistoriasta sekä yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Mitä tapahtuu kilpailutuksen jälkeen?

Kun olemme tehneet vakuutusten kilpailutuksen, vastaanotamme vakuutustarjoukset yrityksen puolesta. Seuraavaksi me käymme vakuutustarjoukset huolellisesti läpi.

Läpikäynnin jälkeen me laadimme kilpailutuksen tuloksista selkokielisen vertailun sekä esittelemme tarjolla olevat vakuutusvaihtoehdot. Lopulta vertailu ja vakuutusvaihtoehtojen esittely toimitetaan vakuutusturvaa hakevan yrityksen käsiin.

Samaan pakettiin kuuluu totta kai suositus parhaasta vakuutusturvasta, joskin lopullinen päätös on luonnollisesti jokaisen yrityksen ja yrittäjän omissa käsissä.

MekniaRACE-vakuutuskilpailutuksen ehdottomana tavoitteena on siis löytää yritykselle markkinoiden kilpailukykyisin vakuutusturva, joka vastaa nimenomaan yrityksen vakuutustarpeita.

Vakuutuskilpailutuksemme on tukena myös silloin, kun vanhat vakuutukset halutaan irtisanoa eli edessä on vakuutusyhtiön vaihto. Tällaisissa tilanteissa me hoidamme yrityksen puolesta myös uusien vakuutustarjousten hyväksynnän.