Työhaastattelu

Miten päästä vakuutusalalle töihin?

Jos haluat ryhtyä vakuutusmeklariksi, olisi tärkeää olla tietämystä liiketalouden tai rahoituksen alalta.

Vakuutusalasta kiinnostuneet voivat hyödyntää lukuisia tarjolla olevia koulutusmahdollisuuksia.

Suomessa on useita oppilaitoksia, jotka tarjoavat kursseja ja koulutusohjelmia niille, jotka haluavat vakuutusalalle töihin. Nämä ohjelmat on suunniteltu antamaan opiskelijoille tarvittavat tiedot ja taidot, joita tarvitaan erilaisten vakuutusten, määräysten, riskinhallintatekniikoiden ja asiakaspalvelutaitojen ymmärtämiseen.

Monet työnantajat pitävät etuna kokemusta myynti- tai asiakaspalvelutehtävistä. Viestintätaidot ovat ratkaisevan tärkeitä neuvoteltaessa vakuutusyhtiöiden kanssa asiakkaiden puolesta.

Yksi onnistuneiden vakuutustarjousten avaintekijä on markkinoiden tuntemus. Välittäjän on pysyttävä ajan tasalla nykyisistä trendeistä, hinnoista ja säännöksistä voidakseen tarjota asiakkailleen kilpailukykyisimmät hinnat.

Kaiken kaikkiaan vakuutusmeklarina oleminen vaatii korkeaa ammattitaitoa ja huomiota yksityiskohtiin.

Vakuutusmeklarin koulutus

Vakuutusmeklarin rooli edellyttää syvällistä ymmärrystä vakuutusten ja riskienhallinnan monimutkaisesta maailmasta, mikä tekee koulutuksesta tärkeän tällä alalla menestyäkseen.

Terveysministeriön sivuilta löytyy tarkat edellytykset vakuutusmeklarin koulutukseen.

”Vakuutusmeklariksi rekisteröityminen edellyttää
vakuutusmeklaritutkinnon suorittamista. Vakuutusedustajarekisteriä ylläpitää
Finanssivalvonta. Tutkinnon suorittaneen on tunnettava tarpeellinen
lainsäädäntö ja hyvä vakuutusmeklaritapa sekä hallittava toimeksiannon
edellyttämät käytännön toimet.

Vakuutusmeklaritutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Tutkintoon
sisältyvät yleinen osa, vahinkovakuutusosa sekä henkivakuutusosa.

Yleisen osan ja vahinkovakuutusosan suorittanut voi rekisteröityä
vahinkovakuutusmeklariksi. Yleisen osan ja henkivakuutusosan suorittanut voi
rekisteröityä henkivakuutusmeklariksi.

Vahinkovakuutusmeklari voi saada henkivakuutusmeklarin pätevyyden
suorittamalla henkivakuutusosan ja vastaavasti vahinkovakuutusmeklari
henkivakuutusosan. Yleistä osaa ei tarvitse suorittaa uudelleen. Aikarajaa
jälkimmäisen pätevyyden suorittamiselle ei ole.”

Monet korkeakoulut ja yliopistot tarjoavat riskienhallinta- ja vakuutusopintoihin keskittyviä koulutusohjelmia, jotka valmistavat opiskelijoita vakuutusalalle.

Tarjolla on myös useita sertifiointiohjelmia alalla jo työskenteleville, jotka haluavat pysyä paremmin ajan tasalla alan uusista kehityssuunnista.

Lisäksi useat työnantajat tarjoavat myös koulutuksia työn ohella ammattitaidon ylläpitämisen tueksi.

Vakuutusmeklarin työpaikat

Vakuutusmeklarit työskentelevät tyypillisesti erikokoisissa meklariyrityksissä tai vakuutuksiin erikoistuneissa virastoissa.

Meklarit voivat myös toimia itsenäisesti konsultteina tai urakoitsijoina erityyppisille yrityksille, jotka vaativat heidän asiantuntemustaan.

Vakuutusmeklarien työmarkkinat Suomessa ovat lupaavat maan vakaan talouden ja kasvavan väestön ansiosta.

Meknian vapaat työpaikat löytyvät täältä.

Vakuutusmeklarin palkka

Yksi tärkeimmistä tekijöistä, jota ihmiset punnitsevat ammatin valinnassa, on palkka.

Suomessa vakuutusmeklarit saavat hyvin kilpailukykyistä palkkaa. Palkkaan vaikuttavia tekijöitä on kuitenkin useita; mm. kokemustaso, koulutustaso, paikkakunta ja työnantajatyyppi.

Meklareiden palkka koostuu asiakkaan maksamasta korvauksesta.

Meknian vakuutusmekalareiden palkat pyörivät 3500-6000 € välissä, keskipalkka Suomessa on noin 4 000 euroa kuukaudessa.

Menestyväksi vakuutusmeklariksi tuleminen vaatii kuitenkin omistautumista ja kovaa työtä.