Hakkeri murtautuu yrityksen palvelimille

Kybervakuutus – Yrityksen tietoturva

Yrityksen tietoturva ei ole vuonna 2024 todellakaan mikään leikin asia. Jokaisen yrityksen kannattaakin lähtökohtaisesti ottaa kybervakuutus tuomaan turvaa mahdollisiin ongelmatilanteisiin, ja jopa ennaltaehkäisemään niitä.

Kyberrikollisuus on yksi aikamme suurimmista kirosanoista.

Hakkerien tekemiä hyökkäyksiä tapahtuu lähes 2 400 päivittäin, mikä tarkoittaa hyökkäystä joka 39:s sekunti.

Tästä syystä yrityksen tietoturvasta huolehtiminen on äärimmäisen tärkeää. Ja, vaikka tietoturvaan liittyvät seikat hoidettaisiin miten hyvin tahansa, taitava hakkeri voi olla kykeneväinen murtautumaan silti yrityksenne järjestelmiin.

Juuri tällaisia tilanteita varten, missä hakkeri onnistuu murtautumaan esimerkiksi yrityksen tietojärjestelmään, tarvitaan kybervakuutus. Kun nimittäin yrityksen tietoturva pettää, ilman vakuutusta kukaan ei ole korvaamassa hakkerin hyökkäyksestä seuraavia vahinkoja, joiden seuraukset saattavat olla pahimmillaan katastrofaalisia.

Ja nämä vahingot – ne saattavat johtaa myös korvausvastuuseen, mikäli yrityksen asiakastietoja vuotaa ulkopuolisten käsiin, aiheuttaen taloudellista haittaa asiakkaille. Ja tietenkin kärsijänä saattavat olla myös mahdolliset yhteistyökumppanit.

Erilaisiin vakuutuksiin, kuten kybervakuutuksiin tutustuminen, ja oikeanlaisen vakuutusratkaisun löytäminen omatoimisesti, saattaa olla todella haastavaa.

Kannattaakin ehdottomasti harkita alan ammattilaisten eli vakuutusmeklarien asiantuntemuksen hyödyntämistä; Meknia auttaa sinua juuri tässä.

SISÄLLYSLUETTELO:

Kybervakuutus – tästä on kyse

Verkossa tapahtuvaan rikollisuuteen liittyvät termit, ja sitä kautta myös niihin varautuminen, kuulostavat lähinnä heprealta; myöskään kybervakuutus tai tietoturva eivät termeinä välttämättä avaudu itsestään.

Mitä siis kybervakuutus tarkoittaa ihan konkretian tasolla eli miten se toimii?

Tartutaan ensiksi lyhyesti tietoturvaan. Tietoturva nivoutuu kolmen sanan ympärille: luottamuksellisuuden, saatavuuden ja eheyden.

Tietoturvan tavoitteena on ensinnäkin huolehtia siitä, että esimerkiksi henkilö- ja asiakastietoihin pääsevät käsiksi vain sellaiset henkilöt, joilla tulee olla pääsy niihin. Toisekseen, näiden tietojen on oltava saatavilla, kun niitä tarvitaan. Ja kolmanneksi, tiedon tulee olla oikeassa muodossa, eikä se saa olla muuttunut ajan saatossa.

Ja, ettei kenelläkään mene puurot ja vellit sekaisin, tietosuoja terminä tarkoittaa puolestaan ihmisten yksityisyyden turvaamista.

Koska kyberhyökkäykset ja tietoturvauhat yleistyvät valitettavan räjähdysmäisellä vauhdilla, ja samaan aikaan henkilö- ja asiakastietojen suojaamiseen suhtaudutaan yhä kasvavalla vakavuudella, tietoturvaa tarvitaan.

Mutta, mistä tietoturva konkreettisesti koostuu? Luonnollisesti ajantasalla olevista laitteista ja ohjelmistoista, päivitetyistä nettiselaimista ja virussuojauksesta.

Edellä mainitut toimet eivät kuitenkaan yksinään riitä, vaan tarvitaan myös sellaisia työkaluja, kuten palomuuri ja salasanasuojaus. Eikä unohtaa sovi todellakaan työntekijöiden kouluttamista, sillä tietoturva saattaa olla puhtaasti uhattuna heidän toimiensa kautta, mikäli tietotaito tietoturvan suhteen ei ole riittävällä tasolla.

Mitkään tietoturvatoimet eivät ole kuitenkaan aukottomia, ja tästä syystä yrityksien olisi suotavaa hankkia kybervakuutus.

Kybervakuutus toimii ja tuo turvaa muun muassa seuraavilla tavoilla: 

 • Saat kybervakuutuksen tarjoavalta vakuutusyhtiöltä, tai heidän kumppaniyritykseltä, nopeaa ja asiantuntevaa apua erilaisten tilanteiden korjaamiseen ja vahinkojen minimointiin 24/7
 • Mahdolliset taloudelliset menetykset korvataan, mikäli yritystoimintasi keskeytyy tietoturvahyökkäyksen seurauksena
 • Vahingonkorvausvastuuseen liittyvistä asioista ja niiden selvitystyöstä koituvia kuluja korvataan

Kybervakuutus on siis kaikessa yksinkertaisuudessaan osa yrityksen tietoturvaa, joskin sitä tarvitaan ennen kaikkea tilanteissa, kun hyökkäys on jo tavalla tai toisella aiheuttanut vahinkoa.

Meknia auttaa löytämään oikean vakuutuskumppanin

Esimerkiksi kybervakuutuksen hinta, ja mitä kaikkea se pitää sisällään, riippuu luonnollisesti vakuutusyhtiöstä.

Erilaisten kybervakuutusten manuaalinen läpikäynti on aikaavievää puuhaa, joka syö resursseja muualta yritystoiminnasta. Meknia on asiakkaistaan välittävä vakuutusmeklari, joka saattaa sinut lopulliseen valintahetkeen saakka.

Me siis vertailemme eri kybervakuutukset puolestasi, ja sinun tehtäväksesi jää ainoastaan valita vakuutusvertailumme kautta juuri sinun yrityksen tarpeisiin sopivin vakuutusratkaisu.

Meillä vakuutusten kilpailuttaminen ja vertailu hoidetaan alan parhaiden ammattilaisten toimesta, joten voit huoletta jättää asian meidän käsiimme. Ja, mikäli sinulla on jotain kysyttävää yrityksesi vakuuttamiseen liittyvistä asioista, vastaamme mielellämme kysymyksiisi.

Tietoturvavakuutus on välttämättömyys yrityksille – elintärkeä osa yrityksen riskienhallintaa

Miksi kybervakuutus eli tietoturvavakuutus kannattaa hankkia? Oikeastaan asiaa voidaan lähestyä muiden vakuutusten näkökulmasta, jolloin sen tarpeellisuus on helpommin ymmärrettävissä.

Mikäli esimerkiksi yrityksesi omistaa kiinteistöjä tai laitteistoja, nämä ovat vakuutettuja, eikö totta? Miksi ne ovat vakuutettuja? Onko esimerkiksi uuden traktorin syttyminen palamaan tai sen kolhiminen toimintakyvyttömään kuntoon todennäköistä? Ei, se ei ole todennäköistä, mutta silti traktori on vakuutettu.

Samaa ajatusleikkiä voidaan käydä minkä tahansa laitteen tai asian kohdalla, mutta lopputulos on sama: yritykset ottavat vakuutuksia osana riskienhallintaa. Toisin sanoen, ajavana voimana on se uhka siitä, että jos jotain tapahtuu, niin yrityksen toiminta on turvattu.

Tietoturvavakuutus ei poikkea käytännössä ottaen millään tavalla edellä mainitusta.

Siinä, missä esimerkiksi yrityksen kolarissa kolhitun pakettiauton ja mahdollisen toisen osapuolen auton korjauskustannuksista vastaa vakuutusyhtiö, omavastuuta lukuun ottamatta, samat sanat pätevät tietoturvan pettämisestä johtuviin seurauksiin eli tietoturmiin.

Toki on äärimmäisen tärkeää, että yritys etsii nimenomaan omiin tarpeisiinsa istuvan kybervakuutuksen, mutta siitä enemmän tämän tekstin loppupuolella.

Tarvitseeko juuri sinun yrityksesi kybervakuutuksen?

Maailma muuttuu jatkuvasti digitaalisemmaksi, mikä tekee kyberrikollisuudesta entistä houkuttelevamman vaihtoehdon rikollisille.

Äkkiseltään sitä saattaisi ajatella “ei tämä kosketa minun yritystäni”, mutta tällaisen ajatusmallin kanssa ei voisi olla enempää väärässä; vuonna 2024 enemmän tai vähemmän jokaisen yrityksen tietoturva on uhattuna.

Eikä siinä vielä kaikki, vaan esimerkiksi pienemmät yritykset ovat hyvin alttiita hakkereiden hyökkäyksille, koska tietoturva-asiat eivät ole välttämättä aivan ideaalisella tasolla.

Muun muassa näillä tavoin kyberrikolliset pyrkivät hyökkäämään PK-yrittäjien kimppuun:

 • Haittaohjelmat
 • Huijaussähköpostiviestit
 • Identiteettihuijaukset- ja varkaudet

Olit siis sitten esimerkiksi maatalousyrittäjä tai pienen kaupan pitäjä, hallussasi on mitä todennäköisimmin erilaisia henkilö- ja asiakastietoja – nimenomaan digitaalisessa muodossa.

Kybervakuutuksen tavoitteena on turvata nimenomaan luottamuksellisia tietoja, kuten henkilö- ja asiakastietoja sisältäviä tietojärjestelmiä käyttävien yritysten nykyhetki ja tulevaisuus.

Mikäli hakkeri pääsee näihin edellä mainittuihin tietoihin käsiksi, yrityksesi voi olla pahassa pinteessä monellakin eri tavalla. Mainehaitta ja oman yritystoiminnan täydellinen pysähtyminen ovat vain osa niistä seuraamuksista, joita kyberhyökkäyksestä voi koitua.

On nimittäin paljon mahdollista, että yrityksesi joutuu myös korvausvelvolliseksi asiakkaille ja yhteistyökumppaneille aiheutuneiden haittojen seurauksena.

Älä siis jää miettimään, kannattaako sinun pieni- tai keskikokoiselle yritykselle hankkia kybervakuutusta; itse asiassa kybervakuutus on nimenomaan suunniteltu tämän kokoluokan yrityksille, kun taas sitten selkeästi suuremmille yrityksille rakennetaan erikseen räätälöityjä paketteja.

Koska monille kyberturvallisuus kuulostaa vain pelottavalta termiltä, jonka ei välttämättä koe koskevan omaa yritystä, ei kannata myöskään jäädä pohtimaan asiaa yksin. Ota sen sijaan meihin Meknialla yhteyttä ja juttele yritysten vakuuttamisen asiantuntijan eli vakuutusmeklarin kanssa.

Näin löydät yrityksellesi oikean kybervakuutuksen

Kannattaako sinun hankkia yrityksellesi kybervakuutus?

Ehdottomasti, sillä muuten olet yksin vastuussa esimerkiksi tietomurron seurauksista.

Ja itse asiassa on täysin mahdollista, ettet pääse edes vastaamaan edellä esitettyyn kysymykseen omatoimisesti. Jokainen tietoturvan tosissaan ottava yritys, jonka kanssa yrityksesi lähtee yhteistyöhön, kun edellyttää mitä todennäköisimmin, että yritykselläsi on kybervakuutus.

Kuten olemme jo edellä todenneet, Meknia auttaa sinua kilpailuttamalla kybervakuutukset mekniaRACE-vakuutuskilpailutuspalvelun kautta; et siis ole asian kanssa yksin. Me myös laadimme sinulle kilpailutuksen jälkeen selkokielisen vertailun ja esittelyn eri vaihtoehdoista, mikä auttaa lopullisen päätöksen tekemisessä.

Edellä mainittu onkin äärimmäisen tärkeää, sillä vakuutusehtojen ymmärtäminen ja ylipäätään kilpailutus voidaan kokea hyvinkin vaikeaksi asiaksi.

Mutta, miten sitten tehdä se lopullinen valinta kybervakuutuksen osalta? Voit tietenkin toimia suosituksemme mukaisesti, sillä me toimitamme käsiisi myös suosituksen parhaasta vakuutusturvasta. Mutta, mikäli haluat tehdä päätöksen itse, olet enemmän kuin oikeutettu tekemään niin.

Oman yrityksen tietoturvatarpeet ovat se tärkein vaikuttava tekijä, mutta ota huomioon muun muassa myös nämä seikat päätöstä tehdessäsi:

 • Selkeät vakuutusehdot (avaavat mitä kaikkea vakuutus kattaa ja korvaa)
 • Tarjottujen palveluiden laajuus (esimerkiksi ennakoiva tietoturvavakuutus)
 • Riittävän korkeat korvausmäärät (korvataanko myös mahdollisia lunnaita)
 • Vakuutusyhtiön tavoitettavuus, asiantuntevuus ja prosessin helppous
 • Yritysten eri vakuutusten mahdollinen keskittämismahdollisuus
 • Muiden kokemukset (suhtaudu kuitenkin aina varauksella)

Myös vakuutuksen ottavalta yritykseltä itseltään edellytetään tiettyjä tietoturvaan liittyviä toimia

Tähän loppuun haluamme nostaa esille, ikään kuin muistutuksen sanasena, ettei kybervakuutus itsessään ole mikään kokonaisvaltainen tietoturvaratkaisu.

Kybervakuutus voi toki sisältää myös erilaisia tietoturvan takaamiseen liittyviä ennakoivia palveluita, mutta ennen kaikkea sen tehtävänä on olla apuna ja turvana mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Tietoturvavakuutuksen saaminen edellyttää tiettyjä tietoturvaan liittyviä toimia myös vakuutuksen ottavalta yritykseltä, ja näitä annettuja ohjeita tulee ehdottomasti noudattaa; muutoin yrityksesi saattaa jäädä ilman korvauksia vakuutuksesta huolimatta.

Yleisiä vakuutusyhtiöiden asettamia vaatimuksia ovat:

 • Hyvät käyttäjätunnus- ja salasanakäytännöt
 • Asianmukaisesti ylläpidetyt tietoturvaohjelmistot
 • Säännöllinen varmuuskopiointi
 • Tietynlainen tietoturvapolitiikka