Yrityksen vastuuvakuuutus

Vertailemme vakuutusyhtiöiden tarjoukset ja neuvottelemme parhaat ehdot

Tyytyväisiä asiakkaitamme

Korsu
GRK
Ylijoki Metsäenergia Oy
Kuljetusliike Järvimäki Oy
Bolt WORKS
Kuljetusliike R. Mäkelä Oy
Kuljetusliike Järvimäki Oy
Ylijoki Metsäenergia Oy
Kuljetusliike R. Mäkelä Oy
Korsu
Bolt WORKS
GRK

Kilpailutamme vastuuvakuutukset puolestasi

Jäikö liitos asentamatta ja nyt työmaalla on vesivahinko? Tuliko porattua väärään kohtaan ja sen seurauksena asiakkaan seinässä on nyt reikä kylpyhuoneen seinässä? Roiskuiko maalaustyön yhteydessä maalia viereisellä tontilla olevien autojen päälle?

Näihin ja moniin muihin tilanteisiin, joista voit joutua vahingonkorvausvastuuseen, on yrityksellä hyvä olla vastuuvakuutus. Vastuuvakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, jolla voi turvata yrityksen toiminnasta aiheutuneita vahinkoja, joista olette lain mukaan korvausvastuussa. Vastuuvakuutuksia on erilaisia ja yrityksen toiminta tulee ottaa huomioon vastuuvakuutusta ja sen laajuutta valitessa.

Mikä on vastuuvakuutus?

Vastuuvakuutuksen tarkoitus ja korvauspiiri voi olla vaikea ymmärtää, sillä se poikkeaa hyvinkin paljon perinteisistä omaisuusvakuutuksista. Vastuuvakuutuksissa ei ole laajoja vakuutusehtoja ja vakuutusehdoista ei suoraan selviä minkälaisia vahinkoja vakuutuksesta korvataan. Vastuuvakuutuksen korvauspiiriin kuuluvat vahingot, joista yritys on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Korvausvastuu voi syntyä, jos vahinko aiheutuu esimerkiksi huolimattomuudesta tai työvirheestä. Vastuuvakuutusehdoissa on rajattu kuitenkin korvausvastuuta tiettyjen vahinkojen osalta ja tällaiset vahingot eivät kuulu vastuuvakuutukseen, vaikka yritys olisikin niistä vahingonkorvausvastuussa.

Vastuuvakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, mutta joillakin tietyillä toimialoilla vaaditaan pakollisena vastuuvakuutusta (esim. kiinteistönvälittäjille ja asianajajille laki velvoittaa ottamaan vastuuvakuutuksen).

Miksi vastuuvakuutus on tärkeä?

Vastuuvakuutus on tärkeä, sillä se korvaa vahinkoja, joista yritys voi joutua vahingonkorvausvastuuseen. Vakuutus kattaa ulkopuolisille aiheutettuja henkilö- ja esinevahinkoja sekä tietyissä tilanteissa myös puhtaita taloudellisia vahinkoja. Vastuuvakuutus on vapaaehtoinen, mutta äärimmäisen tärkeä kaikenkokoisille yrityksille.

Mitä vastuuvakuutus korvaa?

Korvaa lain mukaista vahingonkorvausvastuuta. Yritys voi turvata toiminnastaan aiheutuvia vahinkoja toiminnan vastuuvakuutuksella. Jos yritykselle esitetään korvausvaatimus aiheutetusta vahingosta, voidaan asia siirtää vakuutusyhtiön selvitettäväksi. Tällöin vakuutusyhtiö selvittää vakuutuksenottajan puolesta lain mukaisen vahingonkorvausvastuun ja tarvittaessa osallistuu myös asian oikeuskäsittelyyn. 

Toiminnan vastuuvakuutus on yleisin vastuuvakuutus. Toiminnan vastuuvakuutus korvaa yrityksen toiminnasta aiheutuvia esine- ja henkilövahinkoja. Puhtaat varallisuusvahingot jäävät tyypillisesti tämän vakuutuksen ulkopuolelle ja sitä varten tiettyjä toimialoja ja toimintoja varten on olemassa omia varallisuusvastuuvakuutuksia (esim. konsultin vastuuvakuutus, hallinnon vastuuvakuutus).

Vahingon seurauksena aiheutuneet välittömät kulut

Vastuuvakuutuksesta voidaan korvata monenlaisia kuluja. Vahingonkärsinyt tulee saattaa korvauksella vahinkoa edeltävään asemaan. Useimmiten vakuutuksesta korvataan esimerkiksi korjauskuluja tai tuhoutuneen esineen arvo. Korvattavissa kustannuksissa otetaan huomioon vahingoittuneen omaisuuden ikä ja kunto ennen vahinkoa. Eli vakuutuksesta ei korvata esimerkiksi uuden koneen hintaa 10 vuotta vanhaan koneen tilalle. Lisäksi voidaan korvata esimerkiksi sijaisasunnon tai -auton kuluja, mikäli sellaisia aiheutuu vahingonkärsineelle. Henkilövahinkojen osalta voidaan korvata mm. sairaanhoito- ja lääkekuluja sekä ansionmenetystä.

Vakuutuksesta ei korvata lähtökohtaisesti vahingon selvittelystä aiheutuvia kuluja

Lähtökohtaisesti vastuuvakuutus ei korvaa selvittelystä aiheutuvia kuluja tai esimerkiksi mielipahasta ja ajan hukasta aiheutuvia kuluja. Vahingonkärsinyt ei saa päästä parempaan tilanteeseen kuin missä on ollut ennen vahinkoa (=rikastumiskielto). Vahingonkärsineen tulee myös pyrkiä rajoittamaan vahinkoa ja osallistua vahingon selvittelyyn.

Vakuutusyhtiö ottaa kantaa siihen onko vakuutuksenottajalla korvausvastuu vaadituista kuluista, jos vahinko on korvattava vakuutuksesta.

Mitä vastuuvakuutus ei korvaa?

Vastuuvakuutuksissa on rajattu korvattavuuden ulkopuolelle tiettyjä vahinkoja, joita ei korvata vakuutuksesta, vaikka vahinko olisi aiheutunut jostain huolimattomuudesta tai virheestä.

Tyypillisimpiä toiminnan vastuuvakuutuksen rajoitusehtoja:

 • Ei korvata hallinnassa, käsittelyssä, huolehdittavana ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena olevaa omaisuutta.  Tämän osalta useimpia vakuutuksia on mahdollista laajentaa kattamaan myös tällaiselle omaisuudelle aiheutuneet vahingot. 
 • Ei korvaa alihankkijan aiheuttamia vahinkoja.
 • Yksinomaan sopimukseen perustuvaa vastuuta (esim. sopimuksella sovittu tietyt vahingot aina korvattavaksi ilman korvausvastuuta, niin tätä ei korvata vastuuvakuutuksesta).
 • Hitaasti kosteudesta aiheutuneet vahingot (esim. putkiasentajan virheestä liitos jää löysälle ja talon rakenteisiin vuotaa useamman kuukauden hiljalleen vettä, vahinkoa ei korvata vastuuvakuutuksesta).
 • Ei korvata liikennevahinkoja, tätä varten tulee ajoneuvolla olla liikennevakuutus. 
 • Valmistetusta tuotteesta aiheutuvia vahinkoja. Tätä varten voidaan ottaa erillinen tuotevastuuvakuutus. 
 • Alkuperäisen työn uudelleen suorittamista. Eli vakuutus ei korvaa virheellistä asennusta, joka joudutaan tekemään uudelleen. Vastuuvakuutuksen tarkoitus on kattaa näitä virheen seurauksena aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja. 
 • Ei korvata tahallaan aiheutettuja vahinkoja.

Vastuuvakuutusten korvauspiiriä voidaan usein laajentaa sopimalla vakuutusyhtiön kanssa ja tarjolla on paljon erilaisia vastuuvakuutusten laajennuksia ja tietyille toimialoille tarkoitettuja vastuuvakuutuksia.

Meknian rooli vakuutusmeklarina

Meknia auttaa yrityksiä valitsemaan oikean vastuuvakuutuksen, joka sopii parhaiten yrityksen toiminnan luonteeseen ja riskitasoon.

Meknian tarjoamat palvelut:

 • Kartoitus yrityksen toiminnasta ja riskitasosta
 • Neuvonta sopivan vastuuvakuutuksen valinnassa
 • Vakuutuksen laajennustarpeiden selvittäminen

Meknian asiantuntijat vertailevat ja neuvottelevat vakuutusten ehdot ja hinnat, varmistaen kattavan suojan kilpailukykyiseen hintaan.

Vastuuvakuutusten kilpailuttaminen Meknian avulla

Meknia kilpailuttaa vastuuvakuutukset puolestanne, tuoden säästöjä ja varmuutta vakuutusasioiden hoitoon.

Miten Meknia auttaa vahinkotilanteissa?

 • Tekee vahinkoilmoituksen puolestanne
 • Valvoo vahingon käsittelyn etenemistä vakuutusyhtiössä
 • Tarkistaa korvauspäätösten vakuutusehtojen mukaisuuden

Meknia varmistaa, että saatte oikeudenmukaiset korvaukset vahingoista.

Miksi valita Meknia?

Meknian kautta yrityksenne vastuuvakuutusasiat ovat ammattilaisten käsissä. Tarjoamme:

 • Henkilökohtaista palvelua ja asiantuntemusta
 • Vakuutusratkaisuja, jotka vastaavat yrityksenne tarpeita
 • Sujuvaa apua vahinkotilanteiden käsittelyssä ja selvittelyssä

Valitsemalla Meknian, yrityksenne voi keskittyä liiketoimintaansa, tietäen että mahdolliset riskit on huomioitu ja vakuutettu parhaalla mahdollisella tavalla.

Tervetuloa välittävän vakuutusmeklarin asiakkaaksi!

Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö