Mitä vakuutusmeklarit tekevät ja ketkä heistä hyötyy

Mitä vakuutusmeklarit tekevät ja ketkä heistä hyötyy

Vakuutusmeklareilla on keskeinen rooli vakuutusalalla. He auttavat yrityksiä ja yksityishenkilöitä räätälöimään heille sopivimmat vakuutukset.

Puhekielessä vakuutusmeklarista saatetaan käyttää myös nimityksiä vakuutusasiamies, vakuutusedustaja tai vakuutusmyyjä, vaikka ne todellisuudessa toisistaan hieman eroavatkin.

Tässä artikkelissa kerromme lisää vakuutusmeklarin työstä, toimenkuvasta, palkasta sekä ammattiin kouluttautumisesta.

Vakuutusmeklari hinta
Vakuutusmeklari hinta

Mikä on vakuutusmeklari?

Ashley Kilroy kuvailee artikkelissaan vakuutusmeklarin työtä hyvin:

”Vakuutusmeklarit tekevät yhteistyötä kuluttajien kanssa vertaillakseen auto-, henki-, koti- ja sairausvakuutuksen vakuutushintoja. Pohjimmiltaan he toimivat keskihenkilönä sinun ja vakuutusyhtiöiden välillä keräämällä tarjouksia puolestasi. Kun heillä on erilaisia esittelyvaihtoehtoja, he voivat auttaa sinua tekemään paremman, tietoisemman ostopäätöksen tarpeisiisi perustuen.”

Vakuutusmeklarin ensisijainen tehtävä on siis auttaa yksityishenkilöitä ja yrityksiä löytämään sopivimmat vakuutukset heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa. Heidän kanssaan työskennellessä asiakkaan intressit ovat aina etusijalla.

Vakuutusmeklarit ovat koulutettuja ammattilaisia, jotka tutkivat eri vakuutusten kattavuutta, ehtoja ja hintoja ja tarjoavat sitten suosituksen. Heillä on myös laaja tietämys erilaisista markkinoilla olevista vakuutustyypeistä, ja he käyttävät tätä tietoa ohjatakseen asiakkaitaan vakuutusvalinnoissaan.

Lisäksi vakuutusmeklarit auttavat asiakkaita ymmärtämään monimutkaista vakuutuskieltä ja selittävät mahdolliset poikkeukset ja rajoitukset.

Vakuutusmeklari vai vakuutusmyyjä?

Vakuutusmeklareita ja vakuutusmyyjiä pidetään usein samana, mutta on hyvä tietää näiden kahden ero.

  • Vakuutusmeklari on itsenäinen ammattilainen, joka toimii välittäjänä asiakkaan ja eri vakuutusyhtiöiden välillä. He eivät ole uskollisia millekään tietylle yritykselle ja heidän ensisijaisena tavoitteenaan on löytää paras ratkaisu asiakkaidensa tarpeisiin.
  • Vakuutusmyyjä puolestaan työskentelee suoraan vakuutuksenantajalle ja voi tarjota vain tämän yrityksen vakuutuksia.

Vakuutusmeklari hinta

Vakuutusmeklarit antavat asiantuntevaa neuvontaa vakuutuksista ja auttavat asiakkaita saamaan parhaan vakuutusturvan mahdollisimman järkevään hintaan. Vakuutusmaksujen pienenemisen myötä vakuutusmeklarin palvelu maksa itsensä hyvin nopeasti takaisin.

Itse vakuutusten hintaan vaikuttavia tekijöitä on useita, mutta kokenut vakuutusmeklari voi analysoida myös niitä ja antaa neuvoja alentaa vakuutusmaksuja tinkimättä kattavuusvaihtoehdoista.

Meknia laskuttaa asiakasta työnsä kautta saamastaan säästöstä 60% kertaluonteisesti.

Jos siis säästöä ei tule, asiakkaalta laskutetaan ainoastaan Meknian palvelumaksu.

Miksi vakuutusmeklari?

Mariam Clementson kiteäyttää hyvin artikkelissaan vakuutusmeklarin käytön 6 parasta etua:

  • Välittäjä käyttää asiantuntemustaan nostaakseen niitä aioita, joita et ehkä ole harkinnut, mutta jotka voivat mahdollisesti altistaa yrityksesi riskille.
  • Välittäjä voi ostaa puolestasi parhaan vakuutusturvan ja palvelun, jotta voit keskittyä olennaiseen – yrityksesi kasvattamiseen.
  • Välittäjän rooli ei lopu sen jälkeen, kun olet ostanut vakuutuksen. Välittäjät jatkavat arvokkaiden päivittäisten palveluiden tuottamista ja kattavuusrajojen ja vakuutusehtojen riittävyyden seurantaa markkinatilanteen vaihtelun myötä.
  • Välittäjä tukee sinua mahdollisen korvausvaatimuksen ratkaisemisessa mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.
  • Välittäjä voi hyödyntää suhdettaan vakuutusyhtiöihin varmistaakseen, että saat parhaan vakuutusturvan parhaaseen hintaan.
  • Välittäjä toimii neuvonantajana ja konsulttina, joka auttaa sinua tekemään yrityksesi kannalta oikeita päätöksiä.
  • Meklari on vakuutus- ja riskiasiantuntija, joka antaa sinulle neuvoja vakuutuksista, joita yrityksesi todella tarvitsee selviytyäkseen ja menestyäkseen. Kun kumppanisi on oikea välittäjä, voit olla varma, että vakuutuksesi todella suojaa yritystäsi korvausvahingon sattuessa.

Näistä voidaan jo päätellä, että vakuutusmeklarin (yllä käytetty myös nimitystä ”välittäjä”) työnkuva on hyvin monipuolinen ja tärkeä.

Vakuutusmeklarin kanssa työskentelyn tärkeimmistä eduista on asiakaslähtöisyys. Sen sijaan, että he vain myyvät valmiita vakuutussopimuksia, kuten monet suuret vakuutusyhtiöt tekevät, meklarit käyttävät aikaa ymmärtääkseen kunkin asiakkaan tarpeet ennen vakuutussuosituksia.

Vakuutusmeklarit siis työskentelevät asiakkailleen, eivät millekään tietylle yritykselle. He eivät ole sidoksissa mihinkään tiettyyn vakuuttajaan tai vakuutussopimukseen ja voivat siten tarjota puolueettomia neuvoja siitä, mitkä vakuutukset sopivat parhaiten jokaisen asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen.

Vakuutusmeklareilla on hyvät kontaktit useisiin vakuutuksenantajiin ja heidän on helpompi vertailla eri palveluntarjoajien hintoja, kuin yksityisellä ihmisellä. Lisäksi vakuutusmeklari on ajan tasalla alan trendeistä, säännöksistä ja riskienhallintastrategioista varmistaakseen, että heidän asiakkaat ovat aina asianmukaisesti suojattuja.

Vakuutuksen kilpailutus

Välittäjänä vakuutusyhtiön ja asiakkaan välillä meklarin keskeisenä tehtävänä on neuvotella ja kilpailuttaa vakuutukset asiakkaidensa puolesta ja saada paras mahdollinen vakuutuskattavuus kilpailukykyisimmällä hinnalla. Joten, miten vakuutusmeklari tarkalleen tekee tarjouksen vakuutuksesta?

  • Ensimmäinen vaihe vakuutustarjousprosessissa on tavata asiakkaita heidän yksilöllisten tarpeidensa arvioimiseksi ja heidän tarvitsemansa vakuutusturvan määrittämiseksi. Vakuutustarjousprosessin onnistumisen helpottamiseksi on tärkeää, että vakuutusmeklarilla on vahva käsitys saatavilla olevista erityyppisistä vakuutusturvatyypeistä sekä yksittäisten asiakkaiden tarpeista.
  • Kun tämä on todettu, välittäjät työskentelevät eri vakuutuksenantajien kanssa saadakseen tarjouksia, jotka vastaavat asiakkaan vaatimuksia.
  • Kun tarjoukset on saatu useilta vakuutuksenantajilta, välittäjät esittelevät asiakkaille nämä vaihtoehdot sekä heidän laajaan markkinatuntemukseen perustuvat suositukset.

Meklarin on tehtävä tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa tiedostaakseen heidän vaatimuksensa ja antaakseen suosituksia, jotka vastaavat heidän budjettiaan.

Meknia Oy on erikoistunut nimenomaan yritysten vakuutusten kilpailuttamiseen

Vakuutukset yritykselle

Viimeisten vuosien aikana yrityksillä on ollut haasteita ja häiriötekijöitä miltei jokaisella toimialalla. Ensin maailmanlaajuinen pandemia, jonka jälkeen Ukrainan sota. Näissä uusien riskien kanssa kamppailevien yritysten ja ihmisten joukossa on enemmissä määrin näkynyt viimeisten vuosien aikana lisääntynyttä huolta tulevaisuudesta. Yritykset myös selkeästi panostavat enemmän kulujen vähentämiseen kuin aiemmin.

Ja tähän tarpeeseen yrityksen vakuutusten kilpailuttaminen on oivallinen tapa toimia.

Yritysten osalta vakuutusmeklari on ratkaisevassa roolissa oikeantyyppisen ja -määräisen vakuutusturvan varmistamisessa. Koska jokaisella yrityksellä on erilaiset riskit ja vaatimukset, kokenut vakuutusmeklari voi tarjota räätälöityjä ratkaisuja, jotka suojaavat mahdollisilta tappioilta. Ilman asianmukaista vakuutusmeklarin ohjausta yritykset voivat päätyä maksamaan liikaa tarpeettomasta vakuutuksesta tai alivakuuttamaan itsensä turhia riskejä vastaan.

Yrityksen vakuuttaminen ei ole vain omaisuuden suojaamista, vaan myös työntekijöiden, asiakkaiden ja sidosryhmien turvaamista.

Vakuutusmeklari edustaa yritystäsi löytääkseen parhaan vastineen kustannusten ja kattavuuden suhteen.

Vakuutusten kilpailutus kokemuksia

Monet miettivät millaisia kokemuksia ihmisillä on vakuutusmeklarin palveluista, kannattaako niitä palkata vai ovatko ne vain turhia kuluja.

Lukuisten tyytyväisten asiakkaiden palautteen perusteella on selvää, että yhteistyö vakuutusmeklarin kanssa on arvokas sijoitus. Näillä ammattilaisilla on pääsy laajaan vakuutusyhtiöverkostoon, ja he voivat usein neuvotella parempia hintoja kuin yksityishenkilöt voisivat saada yksin. Lisäksi he tarjoavat jatkuvaa tukea ja neuvoja varmistaakseen, että asiakkaiden käytännöt vastaavat edelleen heidän muuttuvia tarpeitaan.

  • Asiakkaiden henkilökohtaisia kokemuksia Meknian vakuutusmeklari- ja vakuutusten kilpailutus- ja vakuutusmeklarikokemuksia pääset lukemaan kattavammin täältä.

Miten päästä vakuutusalalle?

Jos haluat ryhtyä vakuutusmeklariksi, olisi tärkeää olla tietämystä liiketalouden tai rahoituksen alalta.

Vakuutusalasta kiinnostuneet voivat hyödyntää lukuisia tarjolla olevia koulutusmahdollisuuksia.

Suomessa on useita oppilaitoksia, jotka tarjoavat kursseja ja koulutusohjelmia niille, jotka ovat kiinnostuneita vakuutusmeklarin urasta. Nämä ohjelmat on suunniteltu antamaan opiskelijoille tarvittavat tiedot ja taidot, joita tarvitaan erilaisten vakuutusten, määräysten, riskinhallintatekniikoiden ja asiakaspalvelutaitojen ymmärtämiseen.

Monet työnantajat pitävät etuna kokemusta myynti- tai asiakaspalvelutehtävistä. Viestintätaidot ovat ratkaisevan tärkeitä neuvoteltaessa vakuutusyhtiöiden kanssa asiakkaiden puolesta.

Yksi onnistuneiden vakuutustarjousten avaintekijä on markkinoiden tuntemus. Välittäjän on pysyttävä ajan tasalla nykyisistä trendeistä, hinnoista ja säännöksistä voidakseen tarjota asiakkailleen kilpailukykyisimmät hinnat.

Kaiken kaikkiaan vakuutusmeklarina oleminen vaatii korkeaa ammattitaitoa ja huomiota yksityiskohtiin.

Vakuutusmeklarin koulutus

Vakuutusmeklarin rooli edellyttää syvällistä ymmärrystä vakuutusten ja riskienhallinnan monimutkaisesta maailmasta, mikä tekee koulutuksesta tärkeän tällä alalla menestyäkseen.

Terveysministeriön sivuilta löytyy tarkat edellytykset vakuutusmeklarin koulutukseen.

”Vakuutusmeklariksi rekisteröityminen edellyttää
vakuutusmeklaritutkinnon suorittamista. Vakuutusedustajarekisteriä ylläpitää
Finanssivalvonta. Tutkinnon suorittaneen on tunnettava tarpeellinen
lainsäädäntö ja hyvä vakuutusmeklaritapa sekä hallittava toimeksiannon
edellyttämät käytännön toimet.

Vakuutusmeklaritutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Tutkintoon
sisältyvät yleinen osa, vahinkovakuutusosa sekä henkivakuutusosa.

Yleisen osan ja vahinkovakuutusosan suorittanut voi rekisteröityä
vahinkovakuutusmeklariksi. Yleisen osan ja henkivakuutusosan suorittanut voi
rekisteröityä henkivakuutusmeklariksi.

Vahinkovakuutusmeklari voi saada henkivakuutusmeklarin pätevyyden
suorittamalla henkivakuutusosan ja vastaavasti vahinkovakuutusmeklari
henkivakuutusosan. Yleistä osaa ei tarvitse suorittaa uudelleen. Aikarajaa
jälkimmäisen pätevyyden suorittamiselle ei ole.”

Monet korkeakoulut ja yliopistot tarjoavat riskienhallinta- ja vakuutusopintoihin keskittyviä koulutusohjelmia, jotka valmistavat opiskelijoita tälle alalle.

Tarjolla on myös useita sertifiointiohjelmia niille alalla jo työskenteleville, jotka haluavat pysyä paremmin ajan tasalla alan uusista kehityssuunnista.

Lisäksi useat työnantajat tarjoavat myös koulutuksia työn ohella ammattitaidon ylläpitämisen tueksi.

Vakuutusmeklarin työpaikat

Vakuutusmeklarit työskentelevät tyypillisesti erikokoisissa meklariyrityksissä tai vakuutuksiin erikoistuneissa virastoissa.

Meklarit voivat myös toimia itsenäisesti konsultteina tai urakoitsijoina erityyppisille yrityksille, jotka vaativat heidän asiantuntemustaan.

Vakuutusmeklarien työmarkkinat Suomessa ovat lupaavat maan vakaan talouden ja kasvavan väestön ansiosta.

Meknian vapaat työpaikat löytyvät täältä.

Vakuutusmeklarin palkka

Yksi tärkeimmistä tekijöistä, jota ihmiset punnitsevat ammatin valinnassa, on palkka.

Suomessa vakuutusmeklarit saavat hyvin kilpailukykyistä palkkaa. Palkkaan vaikuttavia tekijöitä on kuitenkin useita; mm. kokemustaso, koulutustaso, paikkakunta ja työnantajatyyppi.

Meklareiden palkka koostuu asiakkaan maksamasta korvauksesta.

Meknian vakuutusmekalareiden palkat pyörivät 3500-6000€ välissä, keskipalkka Suomessa on noin 4 000 euroa kuukaudessa.

Menestyväksi vakuutusmeklariksi tuleminen vaatii kuitenkin omistautumista ja kovaa työtä.

Lähteet

Nerdwallet

Forbes

square one

Experian

Investopedia

stm

Meknia (rekry,kokemuksia)