Mitä vakuutusmeklarit tekevät ja ketkä heistä hyötyy

Mitä vakuutusmeklarit tekevät ja ketkä heistä hyötyy

Vakuutusmeklareilla on keskeinen rooli vakuutusalalla. He auttavat yrityksiä ja yksityishenkilöitä räätälöimään heille sopivimmat vakuutukset.

Puhekielessä vakuutusmeklarista saatetaan käyttää myös nimityksiä vakuutusasiamies, vakuutusedustaja tai vakuutusmyyjä, vaikka ne todellisuudessa toisistaan hieman eroavatkin.

Tässä artikkelissa kerromme lisää vakuutusmeklarin työstä, toimenkuvasta, palkasta sekä ammattiin kouluttautumisesta.

Vakuutusmeklari hinta
hinta

Mikä on vakuutusmeklari?

Ashley Kilroy kuvailee artikkelissaan vakuutusmeklarin työtä hyvin:

”Vakuutusmeklarit tekevät yhteistyötä kuluttajien kanssa vertaillakseen auto-, henki-, koti- ja sairausvakuutuksen vakuutushintoja. Pohjimmiltaan he toimivat keskihenkilönä sinun ja vakuutusyhtiöiden välillä keräämällä tarjouksia puolestasi. Kun heillä on erilaisia esittelyvaihtoehtoja, he voivat auttaa sinua tekemään paremman, tietoisemman ostopäätöksen tarpeisiisi perustuen.”

Ensisijainen tehtävä on siis auttaa yksityishenkilöitä ja yrityksiä löytämään sopivimmat vakuutukset heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa. Heidän kanssaan työskennellessä asiakkaan intressit ovat aina etusijalla.

Meklarit ovat koulutettuja ammattilaisia, jotka tutkivat eri vakuutusten kattavuutta, ehtoja ja hintoja ja tarjoavat sitten suosituksen. Heillä on myös laaja tietämys erilaisista markkinoilla olevista vakuutustyypeistä, ja he käyttävät tätä tietoa ohjatakseen asiakkaitaan vakuutusvalinnoissaan.

Lisäksi he auttavat asiakkaita ymmärtämään monimutkaista vakuutuskieltä ja selittävät mahdolliset poikkeukset ja rajoitukset.

Meklari vai vakuutusmyyjä?

Vakuutusmeklareita ja vakuutusmyyjiä pidetään usein samana, mutta on hyvä tietää näiden kahden ero.

 • Vakuutusmeklari on itsenäinen ammattilainen, joka toimii välittäjänä asiakkaan ja eri vakuutusyhtiöiden välillä. He eivät ole uskollisia millekään tietylle yritykselle ja heidän ensisijaisena tavoitteenaan on löytää paras ratkaisu asiakkaidensa tarpeisiin.
 • Vakuutusmyyjä puolestaan työskentelee suoraan vakuutuksenantajalle ja voi tarjota vain tämän yrityksen vakuutuksia.

Hinta?

Vakuutusmeklarit antavat asiantuntevaa neuvontaa vakuutuksista ja auttavat asiakkaita saamaan parhaan vakuutusturvan mahdollisimman järkevään hintaan. Vakuutusmaksujen pienenemisen myötä palvelu maksa itsensä hyvin nopeasti takaisin.

Itse vakuutusten hintaan vaikuttavia tekijöitä on useita, mutta kokenut ammattilainen voi analysoida myös niitä ja antaa neuvoja alentaa vakuutusmaksuja tinkimättä kattavuusvaihtoehdoista.

Meknia laskuttaa asiakasta työnsä kautta saamastaan säästöstä 60% kertaluonteisesti.

Jos siis säästöä ei tule, asiakkaalta laskutetaan ainoastaan Meknian palvelumaksu.

Hyödyt ja edut

Mariam Clementson kiteäyttää hyvin artikkelissaan 6 parasta etua:

 • Välittäjä käyttää asiantuntemustaan nostaakseen niitä aioita, joita et ehkä ole harkinnut, mutta jotka voivat mahdollisesti altistaa yrityksesi riskille.
 • Välittäjä voi ostaa puolestasi parhaan vakuutusturvan ja palvelun, jotta voit keskittyä olennaiseen – yrityksesi kasvattamiseen.
 • Välittäjän rooli ei lopu sen jälkeen, kun olet ostanut vakuutuksen. Välittäjät jatkavat arvokkaiden päivittäisten palveluiden tuottamista ja kattavuusrajojen ja vakuutusehtojen riittävyyden seurantaa markkinatilanteen vaihtelun myötä.
 • Välittäjä tukee sinua mahdollisen korvausvaatimuksen ratkaisemisessa mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.
 • Välittäjä voi hyödyntää suhdettaan vakuutusyhtiöihin varmistaakseen, että saat parhaan vakuutusturvan parhaaseen hintaan.
 • Välittäjä toimii neuvonantajana ja konsulttina, joka auttaa sinua tekemään yrityksesi kannalta oikeita päätöksiä.
 • Meklari on vakuutus- ja riskiasiantuntija, joka antaa sinulle neuvoja vakuutuksista, joita yrityksesi todella tarvitsee selviytyäkseen ja menestyäkseen. Kun kumppanisi on oikea välittäjä, voit olla varma, että vakuutuksesi todella suojaa yritystäsi korvausvahingon sattuessa.

Näistä voidaan jo päätellä, että vakuutusmeklarin (yllä käytetty myös nimitystä ”välittäjä”) työnkuva on hyvin monipuolinen ja tärkeä.

Yksi tärkeimmistä eduista on asiakaslähtöisyys. Sen sijaan, että he vain myyvät valmiita vakuutussopimuksia, kuten monet suuret vakuutusyhtiöt tekevät, meklarit käyttävät aikaa ymmärtääkseen kunkin asiakkaan tarpeet ennen vakuutussuosituksia.

Meklarit siis työskentelevät asiakkailleen, eivät millekään tietylle yritykselle. He eivät ole sidoksissa mihinkään tiettyyn vakuuttajaan tai vakuutussopimukseen ja voivat siten tarjota puolueettomia neuvoja siitä, mitkä vakuutukset sopivat parhaiten jokaisen asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen.

Vakuutusmeklareilla on hyvät kontaktit useisiin vakuutuksenantajiin ja heidän on helpompi vertailla eri palveluntarjoajien hintoja, kuin yksityisellä ihmisellä. Lisäksi hän on ajan tasalla alan trendeistä, säännöksistä ja riskienhallintastrategioista varmistaakseen, että heidän asiakkaat ovat aina asianmukaisesti suojattuja.

Vakuutuksen kilpailutus

Välittäjänä vakuutusyhtiön ja asiakkaan välillä meklarin keskeisenä tehtävänä on neuvotella ja kilpailuttaa vakuutukset asiakkaidensa puolesta ja saada paras mahdollinen vakuutuskattavuus kilpailukykyisimmällä hinnalla. Joten, katsotaan seuraavaksi miten prosessi yleensä etenee.

 • Ensimmäinen vaihe vakuutustarjousprosessissa on tavata asiakkaita heidän yksilöllisten tarpeidensa arvioimiseksi ja heidän tarvitsemansa vakuutusturvan määrittämiseksi. Vakuutustarjousprosessin onnistumisen helpottamiseksi on tärkeää, että vakuutusmeklarilla on vahva käsitys saatavilla olevista erityyppisistä vakuutusturvatyypeistä sekä yksittäisten asiakkaiden tarpeista.
 • Kun tämä on todettu, välittäjät työskentelevät eri vakuutuksenantajien kanssa saadakseen tarjouksia, jotka vastaavat asiakkaan vaatimuksia.
 • Kun tarjoukset on saatu useilta vakuutuksenantajilta, välittäjät esittelevät asiakkaille nämä vaihtoehdot sekä heidän laajaan markkinatuntemukseen perustuvat suositukset.

Meklarin on tehtävä tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa tiedostaakseen heidän vaatimuksensa ja antaakseen suosituksia, jotka vastaavat heidän budjettiaan.

Meknia Oy on erikoistunut nimenomaan yritysten vakuutusten kilpailuttamiseen

Vakuutukset yritykselle

Viimeisten vuosien aikana yrityksillä on ollut haasteita ja häiriötekijöitä miltei jokaisella toimialalla. Ensin maailmanlaajuinen pandemia, jonka jälkeen Ukrainan sota. Näissä uusien riskien kanssa kamppailevien yritysten ja ihmisten joukossa on enemmissä määrin näkynyt viimeisten vuosien aikana lisääntynyttä huolta tulevaisuudesta. Yritykset myös selkeästi panostavat enemmän kulujen vähentämiseen kuin aiemmin.

Ja tähän tarpeeseen yrityksen vakuutusten kilpailuttaminen on oivallinen tapa toimia.

Yritysten osalta vakuutusmeklari on ratkaisevassa roolissa oikeantyyppisen ja -määräisen vakuutusturvan varmistamisessa. Koska jokaisella yrityksellä on erilaiset riskit ja vaatimukset, kokenut tekijä voi tarjota räätälöityjä ratkaisuja, jotka suojaavat mahdollisilta tappioilta. Ilman asianmukaista ohjausta yritykset voivat päätyä maksamaan liikaa tarpeettomasta vakuutuksesta tai alivakuuttamaan itsensä turhia riskejä vastaan.

Yrityksen vakuuttaminen ei ole vain omaisuuden suojaamista, vaan myös työntekijöiden, asiakkaiden ja sidosryhmien turvaamista.

Vakuutusmeklari edustaa yritystäsi löytääkseen parhaan vastineen kustannusten ja kattavuuden suhteen.

Kokemuksia palveluistamme

Monet miettivät millaisia kokemuksia ihmisillä on vakuutusmeklarin palveluista, kannattaako niitä palkata vai ovatko ne vain turhia kuluja.

Lukuisten tyytyväisten asiakkaiden palautteen perusteella on selvää, että yhteistyö Meknian kanssa on arvokas sijoitus. Näillä ammattilaisilla on pääsy laajaan vakuutusyhtiöverkostoon, ja he voivat usein neuvotella parempia hintoja kuin yksityishenkilöt voisivat saada yksin. Lisäksi he tarjoavat jatkuvaa tukea ja neuvoja varmistaakseen, että asiakkaiden käytännöt vastaavat edelleen heidän muuttuvia tarpeitaan.

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin